Skontaktuj się z nami: +48 (017) 854 56 70
Rzeszów, ul. Podkarpacka 53a. E-mail: dachy@orient.rzeszow.pl

Montaż hydroizolacji poziomej w istniejącym budynku

Montaż nowej hydroizolacji poziomej w istniejącym budynku

 Do najczęstszych przyczyn zawilgocenia ścian budynków należą:

 • Wady techniczne systemów odprowadzających wody opadowe, bezpośrednie działanie wody przez uszkodzone dachy czy rury spustowe,
 • Kondensacja pary wodnej w przegrodach budowlanych spowodowana dyfuzją, brak wentylacji, niewłaściwy sposób zastosowania betonów i zapraw przy remontach i modernizacji,
 • Kapilarne podciąganie wody z gruntu przez zniszczoną źle ułożoną izolację poziomą murów fundamentowych budynku lub jej brak.

Dlaczego warto zdecydować się na metodę PRINZ przy osuszaniu

 • Bezpośrednio po wykonaniu usługi uzyskujemy trwałe i natychmiastowe odcięcie od wilgoci podciąganej kapilarnie.
 • Fachowe wykonanie usługi gwarantuje 100% zabezpieczenie przed wilgocią kapilarną, do końca trwałości technicznej budynku.
 • Izolacja pozioma wykonana jest z grubych, masywnych płyt polietylenowych lub poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym odpornych na uszkodzenia, związki chemiczne występujące w murze oraz nieulegających korozji.
 • Bez względu na rodzaj materiału budowlanego i stopień zawilgocenia ścian budynku, w metodzie używane są te same materiały izolacyjne, zawsze całkowicie zapobiegające podciąganiu wilgoci.
 • Technologia PRINZ nie wpływa na statykę – osiadanie budowli. Odpowiednio dobrana prędkość liniowa narzędzi tnących oraz wolne posuwy cięcia nie powodują większych drgań przy podcinaniu. Cięcie odcinkami metrowymi oraz odpowiednie klinowanie budynku całkowicie zapobiega jego osiadaniu, nie występuje problem pękania murów. Metoda jest całkowicie bezpieczna dla budynku. Wszelkie ubytki w murze uzupełniane są wtłaczaną pod ciśnieniem 4-5 bar zaprawą, ze środkami pomocniczymi powodującymi między innymi jej pęcznienie przy zastyganiu.
 • W porównaniu z innymi sposobami osuszania: na skuteczność metody nie mają wpływu takie czynniki jak zakłócenia elektromagnetyczne czy ewentualny brak zasilania; nie ma konieczności późniejszych badań serwisowych oraz stanu zawilgocenia ścian.
 • Szybkie i sprawne wykonanie usługi – np. położenie nowej izolacji poziomej w domu jednorodzinnym o wymiarach 10x10m, przy grubości muru 0,5m (razem ok. 20m2 ) zajmuje ok. 3 dni robocze.
 • Stały koszt wykonania usługi obliczony na m2 izolowanej powierzchni muru, bez względu na jego grubość czy stopień zawilgocenia budynku