Skontaktuj się z nami: +48 (017) 854 56 70
Rzeszów, ul. Podkarpacka 53a. E-mail: dachy@orient.rzeszow.pl

Pokrycia dachowe – termozgrzewalne – bitumiczne

Pokrycia dachowe bitumicznymi materiałami termozgrzewalnymi lub klejonymi (Pokrycia dachowe – termozgrzewalne – bitumiczne)

Pierwsze papy wytwarzano nasycając pasy tektury bitumem w postaci naturalnej, materiał taki był mało odporny na promienie UV oraz elastyczny w temperaturze zaledwie 0 – 70 °C, będąc praktycznie nierozciągliwy – wymagał ciągłej konserwacji.

Obecnie producentom pap termozgrzewalnych udało się zlikwidować praktycznie wszystkie wady „starych” pap:

• Materiał nie wymaga konserwacji i jest odporny na UV dzięki zastosowaniu posypki łupkowej.

• Jest elastyczny w temperaturach od – 40 °C do +120 °C dzięki zastosowaniu modyfikatora SBS (styren-butadien-styren).

• Jest rozciągliwy do 40 % dzięki zastosowaniu wkładki poliestrowej.

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań dachowych wymaga obecnie gruntownej znajomości sztuki dekarskiej i znacznej praktyki.

Termozgrzewalne materiały bitumiczne wykorzystuje się również jako hydroizolację na betonowych i stalowych obiektach mostowych, drogowych, kolejowych oraz stropach parkingów.

Tematyka pokryć dachowych termozgrzewalnych obejmuje kilkadziesiąt rozwiązań dachowych, poniżej prezentujemy kilka najpowszechniej stosowanych;

• REMONT STAREGO POKRYCIA NA PRZEKŁADCE Z PAPY PERFOROWANEJ

1term

• REMONT STAREGO POKRYCIA Z DOCIEPLENIEM STYROPIANEM LAMINOWANYM

2term

• SYSTEM MOCOWANY MECHANICZNIE DWUWARSTWOWY

3pvcd

6. Łączniki teleskopowe

5. Papa nawierzchniowa

4. Papa podkładowa

3. Izolacja termiczna

2. Poroizolacja

1. Podłoże – blacha trapezowa

• SYSTEM MOCOWANY MECHANICZNIE JEDNOWARSTWOWY

4termd

6. Łączniki teleskopowe

5. Miejsce łączenia papy

4. Papa jednowarstwowa

3. Izolacja termiczna

2. Poroizolacja

1. Podłoże – blacha trapezowa